Produktsegment

Vi är verksamma inom fem områden:

divider2

Smarta lösningar

Atling tar ansvar för hela bearbetningskedjan, från ämne till färdig produkt. Vi arbetar med innovativ bearbetning där vi alltid lyssnar till våra kunder och anpassar oss till deras unika krav och behov. Detta  betyder i praktiken att vi ibland tar hand om hela processen och ibland bara delar av den. 

Vi försöker alltid använda smarta lösningar i och runt våra maskiner, vilket ger en kostnadseffektiv produktion och hög kvalitet av de komplexa projekt vi levererar. 


Kontakta oss

Atling tillverkar metallprodukter som underleverantör i CNC-styrda maskiner. Företaget är beläget i Ockelbo.