Våra värderingar och filosofi

Våra Värderingar

Vi tror på att bygga långsiktiga och stabila relationer med kunder, partners och, inte minst, våra anställda. Detta gör vi genom att leverera det lovat med hög kvalitet, men en stor del i hur vi gör detta är genom att vi har identifierat vad som betyder något för oss och valt att formulera det genom våra värderingar Framåtanda, Omtanke och Lärande. Dessa lutar vi oss mot i allt vi gör i våra dagliga arbete. 

philosophy-2

Framåtanda

Vi har alltid en professionell attityd. Det betyder att vi arbetar flexibelt och fattar snabba beslut för att skapa produkter och tjänster av hög kvalitet och som våra kunder önskar.

happy2

Omtanke

Vi bemöter varje individ med omtanke vare sig det är en kund, besökare, leverantör eller arbetskamrat. Vi arbetar kontinuerligt med att underlätta arbetsmomenten som ingår i den anställdes uppgifter och att skapa en trivsel för alla som arbetar på Atling.

handshake2

Lärande

Att ständigt söka ny kunskap genom erfarenhetsutbyte och utbildningar hjälper oss att alltid tänka i nya banor och att hålla en god kvalitet på våra produkter och tjänster.

Vår filosofi för hög kvalitet

Utöver våra värderingar så har vi också tagit fram en filosofi bestående av fyra principer som hjälper oss att fokusera på det som är viktigast och på så vis alltid leverera det bästa till våra kunder. 

Kunden

Vår första prioritet är alltid kunden. Vi arbetar alla mot samma mål – att uppfylla kundens önskemål och krav. Tex så ser vi alltid till att alla produkter som går ut till kunden genomgår en slutkontroll av en oberoende kollega innan den skickas ut till kunden.

engineer-1-2

Rätt från början

Vi utvecklar ständigt tydliga instruktioner för hur man bäst utför de moment som krävs i vår tillverkning och vi ser alltid till att nästa steg i processen blir så problemfritt som möjligt vilket bidrar till en högre kvalitet på slutprodukten. 

environment

Väcka nyfikenhet

Vi är noga med att våra medarbetare förstår hur de produkter vi tillverkar kommer till användning och stöttar våra kunder i sina verksamheter. Detta eftersom vi är säkra på att ett intresse för det man arbetar med är en viktig del i att trivas på arbetet, vilja utvecklas och att alltid vilja göra det lilla extra. 

philosophy-2

Bäst just nu

Vi strävar alltid efter att skapa en miljö och ett normalläge där det är enkelt för våra medarbetare att göra ett bra jobb och ge det bästa till våra kunder. Tex så ser vi till att det är ordning och reda på arbetsplatsen och vi kommunicerar tydligt för att undvika missförstånd.

global2

Kontakta oss

Atling tillverkar metallprodukter som underleverantör i CNC-styrda maskiner. Företaget är beläget i Ockelbo.