Inducore

Industriella entreprenörer med kunden i fokus

Iducore Components är en privatägd industrigrupp som grundades 1997 och består idag av 17 rörelsedrivande bolag med verksamheter inom 27 anläggningar organiserade i tre affärsområden; components, truck bodies, och system solutions. Koncernen har  verksamhet i fem länder med totalt 800 anställda och en omsättning på närmare 1,6 miljarder. 

Happy people

Our focus is to make people happy in our organisation, because we think that happiness is key to well-being and creativity. This is the soil in which entrepreneurship grows, and so does our culture – characterized by entrepreneurship, efficiency, and long-term thinking.

We continuously strive to be the most attractive workplace, building on happiness as we grow – it’s always easier for new individuals to join a group of happy people.

– Magnus Biesse
President & CEO, Inducore AB

Det här är Inducore Components

Se hela erbjudandet

Ladda ner och bläddra i Inducores katalog för att se hela erbjudandet. 

Kontakta oss

Atling tillverkar metallprodukter som underleverantör i CNC-styrda maskiner. Företaget är beläget i Ockelbo.