Kvalitet, Miljö & Hållbarhet

Kvalitet, miljö och hållbarhet är nyckelkomponenter i allt vi gör.

Policy

Axipto AB manufactures metal products as a subcontractor for, among others, the automotive industry, in CNC controlled machines. The company is located in, Nybro, Mönsterås and Målilla, with headquarters in Nybro.

Our goal is to build long term relations with all stakeholders; customers, society, employees and suppliers. We do this by always focusing on delivering the right quality and investing in our environmental and sustainability work.

Miljö

We coordinate quality policy with internal and external environmental policy. Quality and environmental considerations are a priority in our improvement work, which characterizes the work in all business areas.

The company’s greatest environmental impact is emissions to air from transport and the use of cutting fluid.

We will:

Code of conduct

Vi har dokumenterat våra affärsetiska principer i en gemensam uppförandekod, en dokumentation av värderingar och löften som beskriver våra spelregler, hur vi alla förväntas agerar på ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

certifications2

Certifikat

IATF 16949:2016
 
ISO 9001:2015
 
ISO 14001:2015
 
111
Certifikat för nedladdning:

Kontakta oss

Atling tillverkar metallprodukter som underleverantör i CNC-styrda maskiner. Företaget är beläget i Ockelbo.